cenotvorba:marze-a-zlavy

Marže a zľavy

Marže a zľavy prichádzajú do hry, keď používate na naceňovanie produktov model Cenník. Sú to percentuálne hodnoty, ktoré sa pripočítavajú a odpočítavajú od nákupnej ceny produktu. Naceňovací algoritmus najprv pripočíta marže a následne odpočíta zľavy (z matematického hľadiska je poradie dôležité). Výsledkom je predajná cena produktu bez DPH.

Surikata pozná 4 základné typy marží a zliav:

1. Marža/zľava na produkt
2. Marža/zľava na kategóriu produktov
3. Marža/zľava na značku produktov
4. Marža/zľava podľa dodávateľa produktu

Matematické okienko: Marže a zľavy sa neaplikujú naraz, ale v poradí, ako sú uvedené vyššie. To znamená, že ak nastavíte viacero marží, druhá, tretia a štvrtá marža sa už nebudú počítať z nákupnej ceny, ale z nákupnej ceny navýšenej o všetky predošlé marže. Z praktického hľadiska to znamená, že ak napr. nastavíte všetky 4 marže na 2%, výsledná celková marža nebude 8%, ale cca 8,24%.

Tip: Ak Vám Cenník vyhovuje, ale napriek tomu pri niektorých produktoch nechcete aplikovať marže a zľavy, stačí, ak pri nich zadáte Odporúčanú cenu. V prípade, že je na produkte zadaná Odporúčaná cena, Surikata už neaplikuje naceňovací algoritmus, ale použije danú cenu.

  • cenotvorba/marze-a-zlavy.txt
  • Posledná úprava: 10.12.2021 22:42
  • od admin