automaticke-emaily:emailove-premenne

Emailové premenné

Emailové premenné sú nevyhnutným nástrojom pre kvalitnú emailovú komunikáciu so zákazníkom. Sú to hodnoty, ktoré systém pred odoslaním upraví “na mieru” pre konkrétneho zákazníka. Napríklad, ak zákazník v objednávke č. 1234 uviedol svoje meno “Ján Novák”, môže šablóna pri potvrdení objednávky vyzerať takto:

Dobrý deň {% givenName %}!
Vašu objednávku č. {% number %} sme prijali a aktívne na nej pracujeme.


Zákazníkovi sa v prijatom maili zobrazí:
Dobrý deň Ján!
Vašu objednávku č. 1234 sme prijali a aktívne na nej pracujeme.Zoznam všetkých emailových premenných v Surikate:

serialNumber - Sériové číslo objednávky
number - Číslo objednávky
numberCustomer - Vlastné číslo objednávky zadané zákazníkom
notes - Poznámky ku objednávke
state - Stav objednávky, pravdepodobne “is new”
phoneNumber - Zákazníkove tel. číslo
email - Zákazníkov email
delGivenName - Meno na doručenie
delFamilyName - Priezvisko na doručenie
delCompanyName - Meno firmy pre doručenie (nepovinné)
delStreet1 - Ulica doručenia
delStreet2 - Ulica doručenia (doplnkové informácie - nepovinné)
delFloor - Floor
delCity - Mesto doručenia
delZip - PSČ doručenia
delRegion - Okres doručenia (nepovinné)
delCountry - Krajina doručenia
invGivenName - Fakturačné meno
invFamilyName - Fakturačné priezvisko
invCompanyName - Fakturačný názov firmy (nepovinné)
invStreet1 - Fakturačná ulica
invStreet2 - Fakturačná ulica (doplnkové informácie - nepovinné)
invFloor - Floor
invCity - Fakturačné mesto
invZip - Fakturačné PSČ
invRegion - Fakturačný okres (nepovinné)
invCountry - Fakturačná krajina
confirmationTime - Čas potvrdenia objednávky
deliveryService - Vybraný spôsob doručenia
requiredDeliveryTime - Potrebný čas na doručenie
deliveryPrice - Cena doručenia na základe vybraného spôsobu doručenia

Nie všetky premenné sa dajú použiť vo všetkých šablónach (napr. číslo objednávky nie je možné použiť v maili po vytvorení zákazníckeho účtu - veď zákazník ešte žiadnu objednávku nevytvoril, otvoril si len účet). Zoznam možných premenných nájdete pri každej šablóne:

  • automaticke-emaily/emailove-premenne.txt
  • Posledná úprava: 04.01.2022 20:52
  • od admin